Regionalt miljøtilskudd og tilskudd til organisert beitebruk i landbruket


Fristen for å søke regionalt miljøtilskudd og tilskudd til organisert beitebruk i landbruket er 20.08.14.


Dersom du søkte om miljøtilskudd i fjor, elektronisk eller på papir, vil du i årets søknad få spørsmål om du ønsker å gjenbruke karttegningene som saksbehandler godkjente i fjor. Det gjør det enklere å søke.

Det er enkelt å søke riktig tilskudd for din gård. Søknad leveres elektronisk via Al...tinn eller på papir. Se sidene "hvordan søke?" hos Landbruksdirektoratet for mer informasjon. I fylkesmannens veileder for regionalt miljøtilskudd kan du lese mer om tiltakene. Du finner mer informasjon her:

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Nyheter---landbruk-og-mat/Sok-om-miljotilskudd-i-jordbruket/Sist oppdatert den 01.aug.2014


Tips en venn Skriv ut Abonner