Ansatte i Helse- og velferdssektoren


gudrun_fossem.jpg
Gudrun Fossem
Helse- og  velferdssjef
Rønnaug Helstad
Rønnaug Helstad
Folkehelsekoordinator

 

 

 

   

 
       
Barnevernstjenesten Sør-Helgeland        

Barnevernstjenesten ble 1. september 2011 lagt inn i den nye regionale barnevernstjenesten, med Brønnøy som vertskommune. Les mer om det her.

 

Vakttelefon (Rullering)

Barnevernsavdeling

 

95 85 46 70

Conny Mørk

Sekretær barnevern

75012302

 

Jenny Antonsen

Barnevernskonsulent

75012330

95 85 46 70

 

Barnevernskurator

75012323

 

 

Barnevernskurator

75012305

 

Hilde Kristensen

Barnevernskurator

75012334

 

Lill Mari Lande

Barnevernskurator/Leder

75012332

 

Lise Rødli

Barnevernskurator

75012310

 

Anne Elisabeth Olsen

Barnevernskurator

75012335

 

 

 

   

 


 
 
 
 

 


 

NAV Bindal

 

Hanna Moe
Lise Skarstad
Randi Sjølstad
Astrid B. Iversen
Sekretær
Hanna Moe
Sosialkonsulent
Lena Fuglstad
Rådgiver
Lise Skarstad
NAV leder
Randi Sjølstad
Sosialkonsulent
         

Hjemmetjenesten

 
 

 

 Anita Steffenakk Lund 
Leder hjemmetjenester
helse- og omsorg

Heidi Pedersen
Leder institusjon
helse- og omsorg

 
Sist oppdatert den 26.aug.2015


Tips en venn Skriv ut