Åpningstid kommunale kontorer


Bindal rådhus er åpent fra kl 0800 - 1545 i tiden 15. september til 14. mai.
Fra 15. mai til 14. september er rådhuset åpent mellom kl 0800 og kl 1500.

Ansatte nås på telefon i samme tidsrom.

 

Åpningstider Bindal folkebibliotek

Biblioteket er åpent alle dager i rådhusets åpningstid (08.00-15.00/15.45). Biblioteket er betjent tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 08.30 til kl. 14.30. Når biblioteket er ubetjent, skjer utlånet i resepsjonen.

Endringer vil bli informert om på kommunens hjemmeside, facebook og oppslag på rådhuset

For åpningstider på tannlegekontoret, NAV og kirkekontoret må du se på etatenes egne nettsider.
Sist oppdatert den 09.sep.2015