Aktuelle lenker


Her er en oversikt over aktuelle lenker:


 
Alarmtelefonen for barn og unge, tlf 116 111

Bindal.no

Her finner du andre lokale nettsteder i Bindal, blant annet lag og foreninger og næringsliv.

Bindal Initiativ

Bindal Kraftlag AL

Brønnøysundregistrene - registeretat og datakilde

Brønnøysund videregående skole
Destination Helgeland AS

Fylkesmannen i Nordland - fylkesmannen er Kongens og regjeringens øverste representant i fylket 

Giftinformasjonssentralen                       tlf  22 59 13 00

Husbanken - Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken

Universitetet i Bodø

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Kirkens SOS       tlf  815 33 300

Konfliktrådet i Nord-Trøndelag
 
Landssammenslutning av vasskraftkommunar
 
Mattilsynet – distriktskontoret for Sør-Helgeland

Mental helses hjelpetelefon               tlf      810 30 030

MNA Midtre Namdal avfallsselskap

Nav Bindal 

Nordland fylkeskommune - fylkeskommunen utøver den politikk som fylkestinget vedtar

Norge.no - veien til offentlig informasjon og tjenester

Overgrepsmottak, akuttmottak for seksuelle overgrep, Levanger         tlf 740 80 000

Regjeringen.no - informasjon fra regjeringen og departementene

Statens vegvesen - hjemmesiden til Statens Vegvesen
Sør-Helgeland krisesenter, Brønnøysund, tlf 75 02 17 11

Sør-Helgeland likningskontor - Skatteetatens hjemmeside

Ungdomsinformasjonen i Nordland

 

 

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 31.mar.2017