Andre råd og utvalg


Dette er en oversikt for perioden 2011 - 2017.


OVERSIKT OVER REPRESENTANTER I RÅD OG UTVALG 2011 - 2015

Fondsstyret

Formannskapet er styre for næringsfondet i Bindal. Fondsstyresaker finner du sammen med formannskapssakene.

 

NORDLAND FYLKESKRETS AV KOMMUNENES SENTRALFORBUND (KS NORDLAND) FOR PERIODEN 2011 – 2016

 

Representant Petter Arnfinn Bjørnli.

 

Varamedlemmer:

1.  Britt Helstad

2.  Olav Håkon Dybvik

3.  Elling Bøkestad          

 

BARNS TALSPERSON I PLANSAKER

Plan- og ressurssjefen

 

KONTROLLUTVALG

Medlemmer                                                    Varamedlemmer

Oddvar Fossum, leder                                   1.  Per Heide

Gunhild Gutvik, nestleder                             2.  Nina Kristiansen

Arne Hildring                                                 3.  Terje Moe

Børre Langgård                                              4.  Sissel Sørhøy

Mona T. Øvergård                                         3.  Annlaug Helstad

 

Leder Oddvar Fossum og nestleder Gunhild Gutvik.

 

MEDLEM I REPRESENTANTSKAPET I KOMREV 2011 - 2016

Medlem Petter Bjørnli - Varamedlem Britt Helstad

 

OVERFORMYNDERI

Fra 1. juli 2013 trer den nye vergemålsloven i kraft. Samtidig legges de kommunale overformynderiene ned, og Fylkesmannen overtar deres oppgaver og ansvar. De som i dag er oppnevnt til verger og hjelpeverger etter dagens regelverk, vil i utgangspunktet fortsette etter gjennomføringen av den nye reformen. Det vil alltid være behov for flere verger og Fylkesmannen i Nordland ønsker derfor nå å rekruttere inn nye verger. Både for enkeltstående oppdrag og som faste verger engasjert av Fylkesmannen. Vi søker personer som liker å jobbe med mennesker, og som har tid og lyst til å gjøre en viktig samfunnsoppgave. Arbeidet vil normalt bli godtgjort, og satsene finner du her.

Mer informasjon om Vergemålsreformen og oppgaven som verge finnes på fylkesmannen.no og vergemål.no

 

TAKSTNEMND FOR FASTSETTELSE AV TAKSTVERDI FOR EIENDOMSSKATT

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

Steinar Skarstad                                             1.  Astrid Hagen

Olaug Mikalsen                                              2.  Terje Moe

Tor-Arne Aune                                               3.  Ola Helstad

 

OVERTAKSTNEMND FOR EIENDOMSSKATT

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

Bjørn Sørhøy                                                  1.  Arild Aarsand

Aslaug Helstad                                              2.  Signar Berg-Hansen

Paul Harald Valvik                                        3.  Finn Johansen

Knut Reppen                                                  4.  Solbjørn Sagmo

Torny Myrvang                                              5.  Elin Vareide Lian

Grete Solvang                                                6.  Gudmund Aune

 

REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD

Medlem:  Britt Helstad.  Varamedlem:  Elin Vareide Lian.

 

 

KLAGENEMND

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

Oddvin Holm leder                                        1.  Paul Harald Valvik

Steinar Skarstad, nestleder                            2.  Magne Paulsen

Eli Horsberg                                                   3.  Oddny Bang

 

VILTNEMND

Medlemmer:                                                    Varamedlemmer:

Tor-Arne Aune, Leder                                    1.  Harald Danielsen

Roald Busch, Nestleder                                  2.  Gaute Myrvang

Nina Kristiansen                                             3.  Torbjørn Fuglstad

Terje Bøkestad                                                4.  Elfrid Nilssen

Eli Horsberg                                                    5.  Inger Louise Eide

 

FORLIKSRÅD 01.01.2013  -  01.01.2017.

Medlemmer:                                                       Varamedlemmer:

 Camilla Brevik, leder                                              1.  Linn Christin Nygård 

Terje Moe                                                             2.  Asgeir Aune

Torny Myrvang                                                       3.  Gunnhild Gutvik 

 

 

REPRESENTANT TIL MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAPS REPRESENTANTSKAP

Medlem ordfører Petter Arnfinn Bjørnli.

Varamedlemmer i rekkefølge: 1. Varaordfører Britt Helstad, 2. Elin Vareide Lian, 3. Tor-Arne Aune

 

MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET

Siv Elisabeth Olsen, Petter Arnfinn Bjørnli og Ola Rune Helstad.

 

ADMINISTRASJONSUTVALG

”  Administrasjonsutvalgets funksjon tillegges formannskapet.  De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser. ”

 

OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL TERRÅK SKOLES SAMARBEIDSUTVALG FOR PERIODEN 2011 - 2015

Medlem Lena Fuglstad.  Varamedlem Simone Plahte.

 

BINDAL KOMMUNES REPRESENTANT I STYRET FOR BINDAL INITIATIV AS

Elin Vareide Lian er valgt som kommunens representant i Bindal Initiativ AS.

 

VALG AV BINDAL KOMMUNES REPRESENTANT TIL STYRET I

A/L BINDAL KRAFTLAG

Kommunens representant Bjørn Sørhøy, med Terje Sevaldsen som vararepresentant.

 

VALG AV KOMMUNAL HEIMEVERNSNEMND 2011 – HØSTEN 2015

Medlemmer velges Magne Paulsen og Trine Nilsen. 

Varamedlemmer i rekkefølge 1.  Kjell Eivind Grande, 2. Sissel Larsen.

 

BINDAL KOMMUNES REPRESENTANTER I STYRENE TIL FRISKOLENE I KOMMUNEN FOR PERIODEN  2011 - 2015

Bindalseidet friskole:

Medlem Martin Halle Eriksen, med Pål Christensen som varamedlem.

Kjella  skole:

Medlem: Heidi Vollan, med Mona T. Øvergård som varamedlem. 

 

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG ELDRE

Fra eldrerådet velges:

Medlemmer:                                                  Personlige varamedlemmer:

Egil Helstad                                                   Ivar P. Helstad

Britt Lilleheil                                                  Randi Nordgård

 

Fra de funksjonshemmedes organisasjoner velges:

Medlemmer:                                                  Varamedlemmer:

Gunn Aakvik                                                 Asle Haldorsen

Øystein Sivertsen                                          Gunnar Sagmo

Randi Finnvik Haugdal-Sætran                      Wenche Næsvold

 

Som kommunens representant velges:

Medlem:                                                         Varamedlem:

Olav Håkon Dybvik                                       Ruth Skjelsvik

Leder Olav Håkon Dybvik og nestleder Britt Lilleheil.

 

VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I KOMREV TRØNDELAG IKS

 

Kommunens representant Petter Arnfinn Bjørnli

Varamedlemmer i rekkefølge:

1. Britt Helstad

 

REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I NAMDAL REHABILITERING – HØYLANDET

 

Kommunens representant Petter Bjørnli

Varamedlemmer i rekkefølge:

1.  Britt Helstad

2.  Frode Næsvold

 

REPRESENTANTER TIL STYRET I TERRÅK SERVICESENTER AS

 

Medlemmer:

Eivind Aakvik, leder

Stein Okstad

Steinar Skarstad

 

KOMMUNENS OBSERVATØR TIL STYRET I BINDAL FRIVILLIGSENTRAL

Nina Kristiansen

 
Sist oppdatert den 04.sep.2014


Tips en venn Skriv ut