Ansatte


Plan- og utviklingssektoren

 
Kjell Andersen
Plan- og utviklingssjef - Brannsjef
Tlf 481 20 354
Astrid Nilssen Avdelingsingeniør
Tlf 900 37 732

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for Plan- og utviklingssektoren
 • Prosjekt
 • Feiing og tilsyn boliger
 • Renovasjon
 • Slamtømming
 • Brann: oppgaver i forbindelse med tilsyn etter § 13, brannfarlig væske, sprengstoff

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppmåling, matrikkelføring
 • Fradeling
 • Tilkopling vann, søknad om vannmåler
 • Saksbehandling utslippssøknader
 • Saksbehandling fyrverkerisøknader
 • Saksbehandling nedskriving studielån
 • Div kartarbeid/planarbeid
Eskil Skarstad Marit Røstad
Eskil Skarstad
Avdelingsingeniør /
varabrannsjef
Tlf 900 61 889

Marit Røstad Avdelingsingeniør
Tlf 900 83 939
80 % stilling, fri onsdager

Arbeidsoppgaver:

 • Varabrannsjef/utrykningsleder
 • Driftsansvarlig vannverk
 • Driftsansvarlig uteseksjon
 • Vedlikehold og drift av veier, vann, avløp og kommunale bygg
 • Brannvernleder rådhuset
 • Kabelpåvisning
 • Div. kart/planarbeid
 • Sommerjobb skoleungdom
 • Div. prosjektledelse
 • Beredskapsleder

Arbeidsoppgaver:

 • Byggesaksbehandling
 • Behandling og utredning av kommunale planer
 • Saksbehandling næring

 

 

 

 

 

Else Restad Karl-Erik Solum
Else Restad
Fagkonsulent
Tlf 900 63 458
Karl-Erik Solum Skogbruksrådgiver
Tlf 900 84 230

Arbeidsoppgaver:

 • Landbruksforvaltning
 • Fondsstyre/næringssaker
 • Saker knyttet til jordloven
 • Delingssaker (jordbruksrelatert)
 • Div. planarbeid i landbruk
 • Miljøarbeid tilknyttet landbruket
 • Saksbehandling SMIL-søknader
 • Spørsmål knyttet til fakturering av kommunale avgifter (vann, avløp, feiing, renovasjon)
 • Utleie av kommunale boliger

Arbeidsoppgaver:

 • Skog- og utmarksforvaltning
 • Delingssaker (utmarksrelatert)
 • Viltforvaltning

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 21.aug.2017