Ansatte


Ansatte i Oppvekst- og kultursektoren

Per-Andre Johansen
Oppvekst- og kultursjef

Astri Helen Busch
Astri Helen Busch  
Sekretær

Kristin Gutvik
Kristin Gutvik
Biblioteksjef

Jens Christian Berg
Jens Chr. Berg 
Kultur- og informasjons-
konsulent

Arnfinn Hamnes
Arnfinn Hamnes
Barnehagestyrer

Tom Antonsen
Tom Antonsen

Rektor
Bindal kulturskole

Kari Lillemark

Kari Lillemark
Rektor Terråk skole

   

 
Sist oppdatert den 17.mar.2014


Tips en venn Skriv ut