Ansatte


Ansatte i Oppvekst- og kultursektoren

astri_hb.jpg kg.jpg jcberg.jpg
Siv Anita Myhre
Oppvekst- og kultursjef
Tlf 482 04390
Astri Helen Busch  
Konsulent
Tlf 
481 96 843
Kristin Gutvik
Biblioteksjef
Tlf 
482 15 997
Jens Christian Berg 
Kultur- og informasjons-
konsulent
Tlf 
469 17 259
ah.jpg   Kari Lillemark aashild.jpg
 

Barnehagestyrer
Tlf 915 62 008


 
Vakant
Rektor
Bindal kulturskole
  
Kari Lillemark
Rektor Terråk skole
Tlf 
481 78 512
Åshild D. Gillund
Flyktningkonsulent
Tlf  900 64 637
 
 

 

   

 
Sist oppdatert den 08.aug.2017