26. februar 2015 Psykiatri, rus og somatikk


Prosjektleder Reidun G. Korssjøen var i kommunestyret torsdag 26. februar og orienterte om sluttrapport fra prosjektet "Lokale helsetjenester- psykiatri-, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal". Rapporten kan du lese her.


PROSJEKT ”Lokale helsetjenester – Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal”. Sluttrapport med forslag til iverksetting av tiltak.

Prosjektleder Reidun G. Korssjøen var i kommunestyret torsdag 26. februar og orienterte om sluttrapport fra prosjektet "Lokale helsetjenester- psykiatri-, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal". 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner