Åbygda og Harangsfjord valgkretser er nå nedlagt


Kommunestyret vedtok i møte 2. mars å legge ned valgkretsene Åbygda og Harangsfjord. Kretsene er nå lagt inn under Terråk.


Bindal kommunestyre vedtok endringen i møte 2. mars 2017, og Statens Kartverk bekrefter nå at endringen er lagt inn i Matrikkelen. 

Fra og med stortings- og sametingsvalget 2017 er det dermed tre kretser i Bindal:

0001 Kjella stemmekrets
0006 Bindalseidet stemmekrets
0008 Terråk stemmekrets

 

Wikipedia sier blant annet følgende om begrepene stemmekrets og valgkrets:
"Stemmekretser kan bli omtalt som valgkretser, og i Norge bruker man offisielt betegnelsen valgdistrikt i stedet for valgkrets for å klargjøre forskjellen. Et valgdistrikt har normalt flere stemmekretser. Ved kommunevalg er en stemmekrets et område som hører til et og samme stemmelokale. Det er viktig at alle adresser er koblet til riktig stemmekrets slik at manntallslistene og utskriving av valgkort blir riktig."
Sist oppdatert den 28.mar.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner