Åpent møte om idrettsanlegg og aktiviteter


Møte kl 2000 på Bindal rådhus for idrettslagene i Bindal der vi skal få fram alle ønsker og behov for anlegg, både for organisert idrett og for hele befolkningen som må røre seg mer enn i dag.


  • 31. oktober 2011, kl 20:00 - 22:00

Åpent møte om folkehelse torsdag 20. oktober, kl 1900 på ungdomshuset Vonheim. Bindal kommune skal lage en ny kommuneplan for "Fysisk aktivitet og folkehelse", der anleggsplan for idretten inngår sammen med forebyggende helsearbeid på flere områder (rus, kosthold, tobakk og andre).  Vi inviterer lag og foreninger, og enkeltpersoner til møtet der vi vil informere om samhandlingsreformen og hvordan vi skal nå målet om "flere år med god helse for Bindals befolkning".

Idrettslagene i kommunen blir invitert til et eget "anleggsmøte" mandag 31. oktober kl 2000 på Bindal rådhus, der vi ønsker å ha fokus på eksisterende og nye anlegg.

 

Bindal idrettsråd har møte samme kveld kl 1830 - 2000, der idrettsrådet skal fordele aktivitetsmidler for 2011, og gjøre unna sitt årsmøte.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut