Åpent møte: Utkast tiltaksanalyse for Bindalsfjorden vannområde


Torsdag 10. april kl 1300 i kinosalen på Brønnøy rådhus. Presentasjon av utkast til tiltaksanalyse for Bindalsfjorden vannområde.


Åpent møte Brønnøy rådhus - Utkast tiltaksanalyse for Bindalsfjorden vannområde

Kinosalen 10.04.14 kl. 13:00

 

Vannområde Bindalsfjorden ved prosjektleder Olav Nordsjø ønsker å be inn til åpen møte på Brønnøy rådhus, kinosalen 10.04.14 kl. 13:00 for å presentere utkast til tiltaksanalyse for Bindalsfjorden vannområde.
Det vil bli sendt egen innbydelse til aktuelle sektorinteresser, relevante interesseorganisasjoner og foreninger.  

Grunnlaget er oppdelt i følgende tre deler:

1.    Tiltaksanalyse Bindalsfjorden.
2.    Faktaark (hovedsakelig for elvevannforekomster som er satt i risiko på grunn av forurensning fra kilder som faller innenfor kommunenes ansvarsområde).
3.    Tiltakstabeller (Excel-ark som viser ”Tiltak elv”, ”Tiltak innsjø” og ”Tiltak kyst”).
 
Utkastet er allerede oversendt til Vannregionmyndigheten (Nordland fylkeskommune) for å innarbeides i Forvaltningsplan og Tiltaksprogram for Nordland vannregion.
Dette arbeidet vil pågå fram til 1. juli 2014 da utkast til Tiltaksprogram og endelig Forvaltningsplan for vannregionen skal sendes ut på høring fram til 1. januar 2015.
Man må regne med at det vil bli endringer, både i faktagrunnlag og i tiltakstabeller, også under denne prosessen.
 
I løpet av 2015 skal Tiltaksprogrammet vedtas av fylkestinget mens Forvaltningsplanen, som inneholder en sammenfatning av Tiltaksprogrammet, godkjennes ved kongelig resolusjon.
 
Tilbakemeldinger (både merknader til faktagrunnlaget og til forslagene til tiltak) kan sendes direkte til Vannregionmyndigheten (Nordland fylkeskommune) eller via Prosjektleder Olav Nordsjø Bindalsfjorden vannområde på mail olav.nordsjo@vefsn.kommune.no.

Tilhørende dokumenter:
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner