Åpent møte om folkehelse


Kommuneplan for folkehelse og fysisk aktivitet blir presentert på et åpent folkemøte torsdag 20. oktober kl 1900 på Vonheim


  • 20. oktober 2011, kl 19:00 - 21:00

Åpent møte om folkehelse torsdag 20. oktober, kl 1900 på ungdomshuset Vonheim. Bindal kommune skal lage en ny kommuneplan for "Fysisk aktivitet og folkehelse", der anleggsplan for idretten inngår sammen med forebyggende helsearbeid på flere områder (rus, kosthold, tobakk og andre).  Vi inviterer lag og foreninger, og enkeltpersoner til møtet der vi vil informere om samhandlingsreformen og hvordan vi skal nå målet om "flere år med god helse for Bindals befolkning".

Idrettslagene i kommunen blir invitert til et eget "anleggsmøte" mandag 31. oktober kl 2000 på Bindal rådhus, der vi ønsker å ha fokus på eksisterende og nye anlegg.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut