Åpent møte om vindkraft


NVE orienterer om søknaden fra Fred. Olsen Renewables om Kalvvatnan vindkraftanlegg. Toppen forsamlingshus onsdag 7. desember kl 1900


  • 07. desember 2011, kl 19:00 - 21:00

NVE holder offentlig møte om søknaden på Toppen forsamlingshus onsdag 7. desember kl 1900.

Samme dag er det møte kl 1500 på Bindal rådhus for lokale og regionale myndigheter.

Fred. Olsen Renewables søker om å bygge og drive et vindkraftverk med 72 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 225 MW. Planområdet utgjør til sammen omtrent 40 kvadratkilometer, foredelt over tre områder.

Les mer om søknaden på www.nve.no/vindkraft

Frist for uttalelser til søknaden er 23. januar 2012. De må sendes til NVE. Skjema for uttalelse finnes på NVE sine nettsider.

Hva planlegges
To løsninger for nettilnytning er vurdert, der alternativene skiller seg fra hverandre på hvordan man transformerer energiproduksjonen i Kalvvatnan vindkraftverk til eksisterende 300 kV sentralnettsledning Namskogna - Kolsvik. Det interne kablenettet vil bestå av 22 kV kabler som blir lagt i vei eller veiskulder. De tre delområdene kobles sammen via en ny 132 kV kraftledning som vil gå parallelt med 300 kV-ledningen opp til transformatorstasjonen i nordre delområde.

Fred. Olsen Renewables søker også om tilatelse til å eksproriere nødvendig grunn for å bygge og drive de elektriske anleggene. De søker om forhåndstiltredelse, slik at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut