Befaring i Kalvvatnan-området


Onsdag 17. juni var det befaring i Kalvvatnan-området der Fred. Olsen Renewables AS planlegger å bygge 66 vindmøller. Før befaringen var det et møte på Bindal rådhus der Olje og energidepartementet møtte partene som deltok i befaringen.


Onsdag 17. juni var det befaring i Kalvvatnan-området der Fred. Olsen Renewables AS planlegger å bygge 66 vindmøller. Før befaringen var det et møte på Bindal rådhus der Olje og energidepartementet, ved ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen, ledet en kort gjennomgang av klagernes synspunkter. Det var innlegg fra Fylkesmannen i Nordland og fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt, og Åarjel Njaarke reinbeitedistrikt fikk hjelp fra advokat Thomas Hjermann. Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken og fylkesleder Erling Solvang tok også ordet. I tillegg var mange fra det sørsamiske miljøet i regionen til stede. Også Sametinget, med sametingspresident Aili Keskitalo deltok på møtet.

      Mads Kappfjell

Mads Kappfjell fra Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt
Sist oppdatert den 17.jun.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner