BINDAL KOMMUNE ØNSKER FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL TILTAKSPRISEN 2015


Forslagsfrist: 1. november Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.


Retningslinjer for tildeling av tiltaksprisen:

• § 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø eller trivselstiltak

• § 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.

• § 3. Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagsfrist 1. november og alle kan foreslå kandidater til prisen.

• § 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann samt en sjekk på kr. 5000 som belastes næringsfondet.

• § 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater.

 

Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.
Sist oppdatert den 02.okt.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner