Bindal kommunes tiltakspris


Forlenget frist for forslag på kandidater. Ny frist 21. november.


Her er vedtektene for tiltaksprisen.
I Båtsaumen nr 4-2011 ble prisen utlyst, men vi ønsker flere forslag på kanidater, og forlenger derfor fristen til 21. november 2011.

 

 

§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø eller trivselstiltak

§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.

§ 3. Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagfrist 21. oktober og alle kan foreslå kandidater til prisen.

§ 4. Prisen skal beståav et diplom underskrevet av ordfører og rådmann samt en sjekk påkr. 5000 som belastes næringsfondet.

§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater.

 

Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.

 

Tidligere vinnere er

2005 Ole Brigt Bangstad
2006 Sinkaberg Hansen
2007   Arild Sjøgren
2008   Hans Otto Helstad
2009   Lisa Gangstø og Tom van Tuijl
2010  Hilde og Magnor Dolmen

 

                       
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut