Bredbåndsutbygging i Bindal kommune


Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i Bindal kommune, inviteres her til å sende innspill til kommunen innen 18. april 2017.


Bredbåndsutbygging i Bindal kommune   -  Høring

 

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene
I 2014 kom det en ny statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en søknad om statlig støtte, er at informasjon om utbygging av bredbåndsnettet i kommunen skal ligge ut til høring på kommunens hjemmeside i minst 1 måned.

Hvilke områder omfattes av utbyggingsplanene
En av forutsetningene for å søke om offentlig tilskudd fra denne ordninga, er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for.

Bindal kommune vil søke om offentlig støtte til utbygging av et godt og framtidsrettet bredbånd i hele kommunen. Et begrenset antall husstander i områdene Terråk, Bindalseidet og Sørhorsfjord har i dag et bredbåndstilbud som tilsier at de allikevel ikke kan omfattes av denne utbygginga. Dette gjelder også, ifølge dekningskart fra Nkom, noen få husstander i områdene Solstad, Røytvoll og Sylta.

Målsettingen er at etter endt utbygging skal alle innbyggerne, fritidshuseierne og bedriftene ha tilbud om et grunnleggende godt og framtidsrettet bredbånd. Bindal kommune gir allikevel ingen garanti for at alle kan få dette tilbudet.

Kommunen må bl.a. følge kriteriene for utbygging som er satt av Norsk Kommunikasjonsmyndighet («Nkom», tidligere Post og Teletilsynet).

En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte å gi innspill som kan være vesentlig for kommunens søknad.

 

Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i Bindal kommune, inviteres her til å sende slike innspill til kommunen innen 18. april 2017.
Kommunens søknadsfrist for innsending av søknad til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om statlig støtte, er 3. mai 2017.

Utbygginga planlegges å gjelde hele kommunen med mulig unntak av de områder/husstander som i dag har et godt og framtidsrettet bredbånd på 30 Mbit eller mer.  Alle kan sjekke sin nedlastingshastighet på www.nettfart.no.
Send gjerne resultatet på mail til kommunen.

 

Nkoms evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte 
Tildeling av bredbåndsmidler vil baseres på følgende tildelingskriterier: 

1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet, 30%

2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt, 25%

3. Lokal (kommunal, fylkeskommunal og privat) medfinansiering, 20%

4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført, 15%

5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud, 5% 

6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere næringsliv og besøkende, 5% 

 

Ettersom privat og offentlig medfinansiering øker mulighetene for å få offentlig støtte, ber kommunen også om slike innspill. Tilbud om slik finansiering og andre konstruktive innspill gjør det enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging.

 

Frist for innspill er 18. april 2017.

Innspillene sendes på e-post til postmottak@bindal.kommune.no   og merkes bredbåndsutbygging innspill.

 

Kontaktpersoner for spørsmål:  

IT sjef Øystein Vikestad Trøan, tlf 90510285, Epost.  oystein.troan@bindal.kommune.no

eller

prosjektmedarbeider Håvard Vannebo, tlf 95159970, Epost: hva@marinc.no

 

Kunngjøringen skjer kun på Bindal kommunes hjemmeside.

 

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesida til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom):  www.nkom.no

 
Sist oppdatert den 13.mar.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner