Brukstomta næringspark - prospekt


Et detaljert prospekt gir en fyldig presentasjon av næringsparken på Terråk, med bygninger, maskiner og utstyr.


Fabrikkanlegget inklusive maskinpark og tilhørende tomt til tidligere Bindalsbruket AS er nylig overtatt av Bindal kommune. Kommunen planlegger å legge eiendommen over i eget eiendomsselskap som skal utvikles og driftes som en næringspark. Ambisjonen er å tilrettelegge slik at Brukstomta Næringspark skal fremstå som et attraktivt etableringssted for nye og eksisterende bedrifter. Brukstomta næringspark skal leie ut lokaler og drifte fabrikkanlegget primært ovenfor bedrifter innenfor trebransjen. Målsettingen er å skape et cluster av bedrifter under samme tak som skal gi driftsmessige synergier og gode rammebetingelser for effektiv drift. Konkurransedyktige leiepriser og lave felleskostnader skal bidra til at Brukstomta næringspark blir attraktiv for nye bedriftsetableringer i Bindal.

Et detaljert prospekt gir en fyldig presentasjon av næringsparken, med bygninger, maskiner og utstyr.

Her er prospektet

prospekt_brukstomta_naeringspark_bindal.bmp

For ytterligere informasjon kontakt:


Bindal kommune
Prosjektansvarlig Marit Røstad
Tel. + 47 900 94 472
Epost: marit.rostad@bindal.kommune.no
 
Proneo AS
Prosjektleder Svein I. Larsen
Tel: +47 90 20 54 73
Epost: svein.larsen@proneo.no
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner