Bygdeboka forsinket


Utgivelse av bind fire av Bindal bygdebok, gård og slekt, er utsatt til april 2013.


Sluttarbeidet med bygdeboka krever mer tid, og utgivelsen er derfor utsatt til april 2013.

Slektsgranskere som er nysgjerrige kan kontakte Olav Håkon Dybvik eller Jens Christian Berg hvis de ønsker å se manuset til enkeltgårder.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut