Ekstremværet "Kyrre"


Trøndelag og Helgeland og Saltfjellet: Onsdag og torsdag ventes lokalt ekstreme nedbørsmengder i Trøndelag, mest sannsynlig nord for Trondheimsfjorden, på Helgeland og på Saltfjellet. Lokalt ventes mengder på 60 til 100 mm på 24 timer, både for onsdag og torsdag.


Trøndelag og Helgeland og Saltfjellet: Onsdag og torsdag ventes lokalt ekstreme nedbørsmengder i Trøndelag, mest sannsynlig nord for Trondheimsfjorden, på Helgeland og på Saltfjellet. Lokalt ventes mengder på 60 til 100 mm på 24 timer, både for onsdag og torsdag. Onsdag ventes temperaturen å stige, slik at nedbøren vil komme som regn også i høyereliggende strøk.

 

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et høytrykk over Nordsjøen og et lavtrykk i Norskehavet gir en sørvestlig luftstrøm med varm og fuktig luft inn mot Trøndelag og Nordland. En front blir liggende over området gjennom store deler av onsdag og torsdag.

Meteorologisk institutt
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner