ETABLEREROPPLÆRING


I forbindelse med det regionale mobiliseringsprosjektet "Liv i Bygda" i Sømna og Brønnøy kommuner, skal Nordnorsk Pensjonistskole på Sømna arrangere Etablereropplæring i perioden januar - mars 2017. Kurset er bygd opp over fire moduler med samlinger over to dager. Kurset er åpent for deltakere fra alle kommunene på Sør-Helgeland. Påmeldingsfrist: 30. november 2016.


Bakgrunn:
Sømna og Brønnøy kommuner samarbeider om et regionalt mobiliseringsprosjekt med tittel «Liv i Bygda». Det skal gjennomføres en rekke tiltak i prosjektperioden, blant annet etablereropplæring. Nordnorsk Pensjonistskole har fått oppdraget med
være kursarrangør. Som kompetansebedrift i en liten kommune i en region med store muligheter, er dette et oppdrag skolen er meget glad for å få. Vi ønsker å bidra til at vi kan få utvikling av ny virksomhet i vår region.

Instruktør:
Hovedlærer på kurset vil være Dag Erling Bjøru. Han har lang fartstid som tilrettelegger og lærer på slike kurs i regionen, blant annet fra sin tid i Torgar Næringshage, Kompass AS og som næringssjef i Sømna kommune. Han har utviklet
opplæringsprogrammet som vil bli brukt i opplæringen, og har vært instruktør på tidligere etablererkurs i regi av Sømna kommune. Det første ble arrangert vinteren 2013/2014. Tilbakemeldingen fra deltagerne var meget god og 9 av de 15 deltagerne
er i gang med etableringer i kjølvannet av kurset.

Tidsbruk:
Kurset er bygd opp over fire moduler med samlinger over to dager. Undervisningstid er fra 09:00 – 16:00 (8 skoletimer). Tilpasninger kan gjøres underveis, og endringer kan forekomme. Deltakernes innflytelse over innholdet øker etter hvert gjennom at
deltakernes egne ideer bearbeides individuelt, og i plenum ved hjelp av de verktøy programmet presenterer. Mellom samlingene legges det opp til 3 frivillige workshops med lærer tilstede.

Målgruppe:
1: Personer som går med en idé om å starte egen bedrift, men ikke vet helt hvordan de skal komme i gang med etableringen.
2: Etablerte bedrifter som ønsker å utvide sin kompetanse innen arbeidet med utvikling av egne medarbeidere og forbedringer i sin organisasjon, og mot kundene. Bedrifter som ønsker å bli bedre på å lese/forstå regnskap, kalkulasjon og budsjetteringsprosesser, og bedrifter som ønsker å få økt forståelse for forretningsplanen og dens betydning for virksomhetens aktiviteter.

Mer informasjon om kurset finner du her.
Sist oppdatert den 17.okt.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner