Fare for skade på hus ved store nedbørsmengder


Hva kan huseieren gjøre når det er fare for flom og mye nedbør?


Stor fare for vannskade på hus og hytter

Store nedbørsmengder kan nå være en utfordring  for hus og hytters drenering. Ikke minst om vinteren med frost i bakken og store snømengder. Her får du råd om hvordan du kan forebygge de verste skadene.

Island har sendt oss et lavtrykk som har skapt vinterstorm enkelte steder. Med lavtrykket følger også en del nedbør. Sammen med varmegrader er det nå fare for at dette kan føre til flom av smeltet snøvann. I områder med mye snø kan dette utgjøre fare for store vannbasseng som ikke dreneres ned i bakken. Tryg Forsikring ber nå huseiere om å ta sine forholdsregler.

Vannet må bort fra husveggen
– Vår erfaring tilsier at overvann mot grunnmur er en gjenganger ved mye nedbør. Når bakken rundt bygningen ikke klarer å håndtere ekstreme mengder med overflatevann, kan det renne inn mot huset og øker risikoen for vanninntrengning i kjeller. Det er når dette vannet ikke ledes bort fra husveggene, at problemene oppstår. Tette eller manglende dreneringsledninger og sluker kan forårsake store vannskader på både hus og hytter, forteller Steffen Gjørva, skadesjef i Tryg Forsikring.

Ifølge byggereglene skal alt overflatevann ledes bort fra husveggen.
– Dersom du ikke har drenering for vann bør du snarest gjøre noe med dette. Det du kan gjøre der det er skrånende terreng ned mot huset, er å legge en såkalt avskjærende drenering et par meter unna husveggen (se illustrasjon), sier Gjørva.
En slik drenering vil fange opp vann som er på vei inn mot husveggen.
Han mener spesielt eiere av eldre hus bør være oppmerksomme på denne problematikken, da mange av disse kan være bygget uten tilfredstillende drenering.

Sjekk avløp, sluk og takrenner
Vannskader oppstår også lett fordi takrenner, avløp og sluk er tette. Gjørva råder boligeiere til å sjekke eiendommen regelmessig.

I kjellernedganger må du alltid forsikre deg om at avløpet er renset for løv og skrot, slik at det ikke blir oversvømmelser og vannskader. Ikke minst er det viktig å holde disse åpne for is og snø i en periode der det slår over til mildvær med mye nedbør, slik vi ser i en del av landet.  
Greiner som faller ned er blant de største årsakene til skader på tak. Også tak og takrenner må sjekkes. Er det store snømengder på taket og mildvær med regn setter inn, kan det lett bli vanninntrengning ved pipe, ventiler og taktekking ved takrennene.

– Takrennene er enkle å vedlikeholde. Det viktigste er å fjerne løv og rusk så de ikke tetter avløpet, og å sjekke at de er hele. I tillegg bør du sjekke hele takflaten ihvertfall én gang om året. Du bør passe på at takstein og plater ligger riktig, og at takstein ikke har forflyttet seg eller er skadet. Takstein med sprekker må skiftes ut med nye.

– Et utett tak vil raskt skape store fukt- og råteskader. Derfor er det viktig at du oppdager slike utvendige skader i tide, og at du retter opp slike skader med det samme, understreker Steffen Gjørva.

Dyrekjøpt erfaring
Tette avløp og utette tak kan raskt bli en svært kostbar erfaring for huseieren. De fleste standard villaforsikringer dekker ikke skader som skyldes at vann har trengt inn i boligen fra tak og utvendige nedløp.

– Det betyr at huseieren må betale hele skaden selv, og det kan raskt komme opp i mange titalls tusen kroner, sier Steffen Gjørva.

 

 

Faktatekst:
Hva kan man gjøre dersom en vannskade/oversvømmelse har inntruffet:

 

Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.

Fjern løse gjenstander, møbler og annet fra vannet, alternativ klosse opp møblene.

Hvis det er mulig vendes møblene opp ned (vannet trekker oppover).

Tøm bygningen for vann, fjern slam og tørk opp.

Øk luftsirkulasjonen og senk temperaturen i det oppfuktede området hvis det er mulig.

Løs gulvlister fra vegg dersom det kan gjøres uten å ødelegge vegger.

Løst lagt parkett og laminat kan rives om man med sikkerhet kan si at vann har

trukket under mer enn ¼ av gulvets areal. Ta bilde og merk av hvor fukt har vært

på undergulvet.

 

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut