Tilskudd mot fattigdom


Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tilskuddsordninger mot barnefattigdom. Søknadsfrist for støtte i 2017 er den 2. desember 2016.


Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tilskuddsordninger mot barnefattigdom.

Søknadsfrist for støtte i 2017 er den 2. desember 2016.

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Hvem kan søke?
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Mer informasjon

Tilskuddsordningens nettside
Regelverk for tilskuddsordningen (Rundskriv 01/2017)
Veileder til regelverket
Søknadsprosess og årsplan
Sist oppdatert den 08.nov.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner