Ferievikarer


Bindal kommune trenger ferievikarer i sommer. Søknadsfristen er 28. februar. Vi trenger vikarer innen renhold, på Bindal sykehjem og i hjemmetjenesten.


FERIEVIKARER – BINDAL KOMMUNE  SOMMEREN 2014

 

Hjemmetjenesten

  • Sykepleiere, vernepleiere,hjelpepleiere og sykepleierstudenter  i hjemmesykepleien Terråk/Bindalseidet

            Må ha førerkort.

  • Miljøarbeidere i heldøgns bolig Terråk/Bindalseidet.  Bør ha førerkort.

Kontaktperson: Anita S.Lund, tlf.750 32600 anita.s.lund@bindal.kommune.no

 

Sykehjemmet

  • Sykepleiere, vernepleiere,hjelpepleiere, sykepleierstudenter og helsefagstudenter  til pleieavdeling.
  • Assistenter i  vaskeri og kjøkken.

Kontaktperson: Heidi Pedersen, tlf. 750 32600 heidi.pedersen@bindal.kommune.no

 

Det må påregnes jobbing annenhver helg i hjemmetjenesten og syskehjemmet.

 

PLAN- OG RESSURSAVDELINGEN

 

Renhold

Assistenter til renhold på sykehjem, rådhus, barnehage og andre kommunale bygg.

Kontaktperson for renhold: Torny Myrvang tlf 750 32500.

 

Felles for alle stillinger:

Ferieperioden strekker seg fra uke 25 t.o.m uke 33.

Søkere må oppgi tidsrommet de kan jobbe.

 

Lønn etter kommunal tariffavtale.

Sykepleiere under utdanning avlønnes tilsvarende stilling uten særskilt krav til utdanning etter 8 års lønnsansiennitet.  Sykepleiere som har bestått og har bare 1 år igjen av utdanningen, avlønnes fortsatt som hjelpepleier/helsefagarbeider med 0 års ansiennitet.

Lønnsendring kan skje etter 1. mai 2014.

Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal sektor.

 

 

  Søknad sendes: Bindal kommune, pleie- og omsorgsavdelingen,Sørfjordveien.14 B, 7980 Terråk

eller som epost til  pleie.omsorg@bindal.kommune.no.

 

Søknadsfrist : 28.februar  2014

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner