Ferievikarer sommeren 2016


Det er behov for ferievikarer i Bindal kommune.


Hjemmetjenesten

  • Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sykepleierstudenter  i hjemmesykepleien. Må ha førerkort.
  • Miljøarbeidere i heldøgns bolig Terråk/Bindalseidet. Bør ha førerkort.

Kontaktperson: Anita S.Lund, tlf. 750 32600.

           

 Sykehjemmet

  • Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sykepleierstudenter og helsefagstudenter  til pleieavdeling.
  • Assistenter i  vaskeri og kjøkken.

Kontaktperson: Heidi Pedersen, tlf. 750 32600.

 

Det må påregnes jobbing annenhver helg i hjemmetjenesten og sykehjemmet.

 

PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

 

Renhold

Assistenter til renhold på sykehjem, rådhus, barnehage og andre kommunale bygg.

Kontaktperson for renhold: Torny Myrvang tlf. 750 32500.

 

Sommerjobb for skoleungdom

Ordningen med sommerjobb for skoleungdom er opphørt, men ungdom på 17 og 18 år kan søke på ordinære stillinger som ferievikar.

 

 

Felles for alle stillinger:

Ferieperioden strekker seg fra uke 25 t.o.m uke 32.

Søkere må oppgi tidsrommet de kan jobbe, og hvilken avdeling de søker til.

 

Lønn etter kommunal tariffavtale.

Sykepleiere under utdanning avlønnes tilsvarende stilling uten særskilt krav til utdanning etter 8 års lønnsansiennitet.  Sykepleiere som har bestått og har bare 1 år igjen av utdanningen, avlønnes fortsatt som hjelpepleier/helsefagarbeider med 0 års ansiennitet.

Lønnsendring kan skje etter 1. mai 2016.

Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal sektor.

 

Søknad sendes Bindal kommune: postmottak@bindal.kommune.no eller Bindal kommune, rådhuset, 7980 Terråk.

 

Søknadsfrist : 6. mars  2016
Sist oppdatert den 22.feb.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner