Ferievikarer – pleie- og omsorgsavdelingen sommeren 2012


Søknadsfrist 15. mars for å søke vikariater i sommer


 

FERIEVIKARER – PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN SOMMEREN 2012

 

Hjemmetjenesten

  • Sykepleiere, vernepleiere,hjelpepleiere, sykepleierstudenter,helsefagstudenter,  assistenter i hjemmesykepleien Terråk/Bindalseidet

           Må ha førerkort.

  • Miljøarbeidere i heldøgns bolig Terråk/Bindalseidet.  Bør ha førerkort.

 

Sykehjemmet

  • Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sykepleierstudenter,helsefagstudenter, assistenter til pleieavdeling

-     Assistenter i vaskeri, kjøkken.

 

Ferieperioden strekker seg fra uke 25 til og med uke 32,  det må påregnes jobbing annenhver helg.

Søkere må oppgi tidsrommet de kan jobbe, og ønske om arbeidssted.

Søkere bør være fylt 18 år.

 

Lønn etter kommunal tariffavtale.

Lønnsendring kan skje etter 1. mai 2012.

Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal sektor.

 

Ved spørsmål angående stillingene kontaktes:

leder hjemmetjenester Anita S.Lund ,tlf.750 32600  anita.s.lund@bindal.kommune.no  leder institusjon Heidi Pedersen, tlf.750 326000    heidi.pedersen.@bindal.kommune.no.

 

Søknad sendes: Bindal kommune, pleie- og omsorgsavdelingen, Sørfjordveien.14 B, 7980 Terråk eller

pleie.omsorg@bindal.kommune.no.

 

Søknadsfrist er 15. mars 2012

 

 

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut