Ferievikarer – sommeren 2013 – 2.gangs utlysning


Bindal kommune trenger flere søkere som ønsker å være vikarer hos oss i sommer. Vi oppfordrer studenter og elever til å søke. Vi trenger vikarer til pleie- og omsorg og til renhold.


Hjemmetjenesten

  • Sykepleiere, vernepleiere,hjelpepleiere og sykepleierstudenter  i hjemmesykepleien Terråk/Bindalseidet

            Må ha førerkort.

  • Miljøarbeidere i heldøgns bolig Terråk/Bindalseidet.  Bør ha førerkort.

Kontaktperson: Anita S.Lund, tlf.750 32600 anita.s.lund@bindal.kommune.no

 

Sykehjemmet

  • Sykepleiere, vernepleiere,hjelpepleiere, sykepleierstudenter og helsefagstudenter  til pleieavdeling.

Kontaktperson: Heidi Pedersen, tlf. 750 32600 heidi.pedersen@bindal.kommune.no

 

PLAN- OG RESSURSAVDELINGEN

 

Renhold

Assistenter til renhold på sykehjem, rådhus, barnehage og andre kommunale bygg.

Kontaktperson for renhold: Torny Myrvang tlf 750 32500.

 

Felles for alle stillinger:

Ferieperioden strekker seg fra uke 25 t.o.m uke 33, det må påregnes jobbing annenhver helg.

Søkere må oppgi tidsrommet de kan jobbe.

 

Lønn etter kommunal tariffavtale.

Sykepleiere under utdanning avlønnes tilsvarende stilling uten særskilt krav til utdanning etter 8 års lønnsansiennitet.  Sykepleiere som har bestått og har bare 1 år igjen av utdanningen, avlønnes fortsatt som hjelpepleier/helsefagarbeider med 0 års ansiennitet.

Lønnsendring kan skje etter 1. mai 2013.

Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal sektor.

 

 

Søknad sendes: Bindal kommune, pleie- og omsorgsavdelingen,Sørfjordveien.14 B, 7980 Terråk eller som epost til:

pleie.omsorg@bindal.kommune.no.

 

Søknadsfrist : 26. mars 2013
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner