Ferievikarer 2015


Det er søknadsfrist 28. februar for å søke på ferievikariater innen renhold, hjemmetjenesten eller på Bindal sykehjem.


FERIEVIKARER – BINDAL KOMMUNE  SOMMEREN 2015

 

Hjemmetjenesten

  • Sykepleiere, vernepleiere,hjelpepleiere og sykepleierstudenter  i hjemmesykepleien Terråk/Bindalseidet

            Må ha førerkort.

  • Miljøarbeidere i heldøgns bolig Terråk/Bindalseidet.  Bør ha førerkort.

Kontaktperson: Anita S.Lund, tlf.750 32600 anita.s.lund@bindal.kommune.no

 

 

Sykehjemmet

  • Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sykepleierstudenter og helsefagstudenter  til pleieavdeling.
  • Assistenter i  vaskeri og kjøkken.

Kontaktperson: Heidi Pedersen, tlf. 750 32600 heidi.pedersen@bindal.kommune.no

 

Det må påregnes jobbing annenhver helg i hjemmetjenesten og sykehjemmet.

 

PLAN- OG RESSURSAVDELINGEN

 

Renhold

Assistenter til renhold på sykehjem, rådhus, barnehage og andre kommunale bygg.

Kontaktperson for renhold: Torny Myrvang tlf 750 32500.

 

Felles for alle stillinger:

Ferieperioden strekker seg fra uke 26 t.o.m uke 33. Søkere må oppgi tidsrommet de kan jobbe.

Lønn etter kommunal tariffavtale.

Sykepleiere under utdanning avlønnes tilsvarende stilling uten særskilt krav til utdanning etter 8 års lønnsansiennitet.  Sykepleiere som har bestått og har bare 1 år igjen av utdanningen, avlønnes fortsatt som hjelpepleier/helsefagarbeider med 0 års ansiennitet.

Lønnsendring kan skje etter 1. mai 2015.

Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal sektor.

Søknad sendes: Bindal kommune, helse - og omsorgsavdelingen, Sørfjordvn.14 B, 7980 Terråk  

pleie.omsorg@bindal.kommune.no.

Søknadsfrist : 28.februar  2015

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner