Ferievikarer sommeren 2017


Det er søknadsfrist 1. mars for å søke på jobb som ferievikar i hjemmetjenesten, på sykehjemmet og i plan- og utviklingsavdelingen


FERIEVIKARER – BINDAL KOMMUNE  SOMMEREN 2017

 

Hjemmetjenesten

  • Sykepleiere, vernepleiere,hjelpepleiere og sykepleierstudenter  i hjemmesykepleien.  Må ha førerkort.
  •  Miljøarbeidere i heldøgns bolig Terråk/BIndalseidet.  Bør ha førerkort.

Kontaktperson: Anita S.Lund, tlf 750 32500.

           

 Sykehjemmet

  • Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sykepleierstudenter og helsefagstudenter  til pleieavdeling.
  • Assistenter i  vaskeri og kjøkken.

Kontaktperson: Heidi Pedersen, tlf. 750 32500.

 

Det må påregnes jobbing annenhver helg i hjemmetjenesten og sykehjemmet.

 

PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

 

Renhold

Assistenter til renhold på sykehjem, rådhus, barnehage og andre kommunale bygg.

Kontaktperson for renhold: Torny Myrvang tlf 900 85 477

 

 

Felles for alle stillinger:

Ferieperioden strekker seg fra uke 25 t.o.m uke 32.

Søkere må oppgi tidsrommet de kan jobbe, og hvilken avdeling de søker til.

 

Ansatte i stilling uten krav om særskilt utdanning som tar høgskoleutdanning skal lønnes som assistent etter 8 års lønnsansiennitet etter at det er gjennomført 60 studiepoeng av utdanningen som sykepleier/vernepleier o.l.

Ansatte i stilling som tar høgskoleutdanning skal lønnes som fagarbeider med minimum 0 års lønnsansiennitet etter at det er gjennomført 120 studiepoeng av utdanningen.

Lønnsendring kan skje etter 1. mai 2017.

Tilsetting skjer på vilkår etter gjeldende lover, regler og tariffavtale for kommunal sektor.

 

 Søknad sendes Bindal kommune: postmottak@bindal.kommune.no eller Bindal kommune, rådhuset, 7980 Terråk.

 

 

Søknadsfrist : 1. mars  2017.  Søknader etter denne frist kan tas med hvis behovet for vikarer fremdeles er tilstede,

 
Sist oppdatert den 14.feb.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner