Flere ekstraordinære politiske møter i august


Kommunestyret kalles inn til 3 møter i august som kommer i tillegg til de planlagte møtene i år.


Det vil bli avholdt 3 ekstraordinære møter i Bindal kommunestyre i august 2017 slik:

9. august 2017, kl. 18:00, i kommunestyresalen i Bindal rådhus, Terråk. 
Sak som skal behandles i dette møtet er: Høring: Forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune / midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole
.
Innkalling med saksframlegg vil bli sendt ut 4. august 2017.

 

21. august 2017, kl. 11:00, på Leka. Dette er et felles kommunestyremøte/ temamøte om kommunereform.

Innkalling vil bli sendt ut ca. 10. august 2017.

 

31. august 2017, kl. 18:00, i kommunestyresalen i Bindal rådhus, Terråk.  Sak som skal behandles i dette møtet omhandler Brukstomta Næringspark AS. Se kommunestyresak 85/17.  Det er også aktuelt å ta med saker vedr. høringer for nye lokaliteter for oppdrett.

Innkalling vil bli sendt ut 24. august 2017.

 

Dette til foreløpig orientering.
Sist oppdatert den 04.jul.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner