Flomvarsel


Varsel om flom for Nordland pga. regn i kombinasjon med snøsmelting idag 11.12.13.


Varsel om flom, rødt nivå, for Nordland pga. regn i kombinasjon med snøsmelting idag onsdag (torsdag: oransje nivå, fredag: gult nivå)

 

Varslet gjelder for Nordland fra og med i dag 11.12.13

Det vil holde seg mildt med snøsmelting i ytre strøk onsdag og torsdag. Det er dessuten varslet betydelige nedbørmengder også kommende døgn, spesielt i sørlige deler av fylket. Vannføringen ligger mellom 5 og 50-årsflom i mange mindre, kystnære vassdrag. Vannføringen er stigende og i flere av disse vassdragene ventes vannføringer over 50-årsflom. Vannføringen ventes å kulminere i løpet av onsdag/natt til torsdag. Lokale oversvømmelser kan oppstå, og det er viktig at vannveier som kulverter og sluk holdes åpne for å unngå skader. NB! Reguleringer vil i noen tilfeller virke flomdempende, og varslet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Du finner oppdatert informasjon om varselet på www.varsom.no/flom

www.varsom.no/flom finner du i tillegg informasjon om

  • varslingsnivåene
  • bruk av varselet
  • hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc,).

Nivå i NY

varslingsskala

Mer informasjon om varslingsnivåene finner du her: http://www.varsom.no/Flom/Varslings-Aktsomhetsniva/

Gammel
varslingsskala

 

Rødt

Vannføring som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på bebyggelse og infrastruktur over store områder.

Varsel
om stor flom

 

Oransje

Vannføring som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på utsatte steder.

Varsel om flom

 

Gult

Vannføring som kan medføre flomskader lokalt.

Meldi
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner