Folkehelseprofil Bindal kommune


Hovedtrekkene i kommunens folkehelse presenteres i en rapport fra Folkehelseinstituttet.


Folkehelseinsituttets profil for folkehelsen i Bindal finner du her:  Folkehelseprofil for Bindal, januar 2012
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut