Folkemøter om kommuneplanens samfunnsdel


Tirsdag 28. mai kl 19:00 Bindalseidet skole og tirsdag 4. juni kl 19:00 på Terråk skole.


Bindal – med vind i seglan!
Bindal kommune skal utarbeide kommuneplanens samfunnsdel for 2013-2024.

Det inviteres herved til folkemøter på Bindalseidet og Terråk.

Bindal skal for første gang vedta kommuneplanens samfunnsdel.
Planen skal ta stilling til:

  • langsiktige utfordringer
  • mål og strategier for kommunen

Samfunnsdelen skal legge grunnlaget for planer og virksomheter i Bindal, og gir føringer for revidering av arealdelen.

Bred medvirkning fra Bindals innbyggere og andre interessenter må til for å sikre en ønsket utvikling av Bindalssamfunnet. Medvirkning sikres gjennom folkemøter hvor det åpnes for samtaler rundt aktuelle tema og mulighet for påvirkning i utviklingsarbeidet.
 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner