Folketallet pr 3. kvartal 2015


Folketallet i Bindal fortsetter å synke. Vi er nå 1.478 bindalinger.


Fra 1. juli til 1. oktober 2015 har Statistisk sentralbyrå  funnet at det er født 4 bindalinger og at 7 er døde. 11 personer har flyttet inn, mens 17 personer har flyttet ut. Det gir en netto endring på 9 personer i minus for 3. kvartal. Folketallet pr 1. juli var 1.487 og er pr 1. oktober 1.478. Den 1.januar 2015 var det 1.482 innbyggere. 
Sist oppdatert den 13.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner