Fordeling av kulturmidlene i 2016


Formannskapet fordelte årets kommunale kulturmidler i møte 3. juni, men pga en anke fra en av søkerne, ble saken utsatt til 20. oktober. Nå er saken endelig avgjort. Her er oversikt over hva som er delt ut.


Kulturmidlene fordeles slik:

1. Søknader om tilskudd fra 147003 38000 Lag/foreninger:

Nr

Søker

Tildelt 2016

1

Kjella IL

22.000

2

Kula IL

27.000

3

Åbygda IL

22.000

4

Indre Bindal skytterlag

14.000

5

Bindal idrettsråd

3.000

6

Simen Lande

0

7

UL Fram

0

 

Sum

88.000

 

 Søknader om tilskudd fra 147050 23151 Tilskudd barne-/ungdomsformål:

Nr

Søker

Tildelt 2016

1

Bindalseidet skolemusikk

13.000

2

Fønix skole og ungdomskorps

13.000

3

Terråk skolemusikk

13.000

4

Kjella fritidsklubb

5.500

5

Bindalseidet ungdomsklubb

5.500

 

Sum

50.000

 

Søknader om tilskudd fra 147051 23151 Tilskudd andre kulturformål (voksne):

Nr

Søker

Tildelt 2016

1

Håkon Skarstad

2.000

2

Koriåa

2.000

3

Kviin

2.000

4

Bindalseidet songlag

2.000

5

UL Framsteg

2.000

6

Bindal sykehjems venneforening

2.000

7

Åbygda UL

2.000

8

UL Fram

2.000

9

Bøkestad utmarkslag

2.000

10

Bindalseidet pensjonistforening

2.000

11

Toppen forsamlingshus

2.000

12

Bindal bygdetuns venner

2.000

13

Bindal frivilligsentral

4.000

14

Helstad/Bangstad vel

2.000

15

Kjella Husflidslag

2.000

16

Norges handikapforbund avd. Bindal

2.000

17

Bindal seniordans

2.000

18

UL Fønix

2.000

19

Terråk husflidslag

2.000

20

Norges Blindeforbund

0

21.

Bindalseidet velforening

0

 

Sum

40.000

Saken var oppe i formannskapet som f.sak 22/16 den 3. juni. Ankesaken ble behandlet som f.sak 49/16 den 20. oktober.
Sist oppdatert den 24.okt.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner