Fordeling av kulturmidler


Formannskapet har fordelt kulturmidlene til lag og foreninger.


Formannskapet vedtok i møte 25. juni følgende fordeling av kulturmidlene for 2014 i Bindal:

 

1. 147050 23151 Tilskudd barne-/ungdomsformål kr. 50.000,-

Nr

Søker

2014

1

Bindalseidet skolemusikk

12.000

2

Fønix skole og ungdomskorps

12.000

3

Terråk skolemusikk

16.000

4

Kjella fritidsklubb

5.000

5

Terråk barnelag

5.000

 

2. 147051 23151 Tilskudd andre kulturformål (voksne) kr,- 40.000,-

Nr

Søker

2014

1

Kjella helselag

2.000

2

Terråk husflidslag

2.000

3

Koriåa  

2.000

4

Kviin

2.000

5

Bindalseidet songlag

2.000

6

UL Fremskridt

2.000

7

Åbygda UL

2.000

8

Nord-Vedstrand aktivitetslag

2.000

9

UL Fram

2.000

10

Bøkestad utmarkslag

2.000

11

Bindal sykehjems venneforening

2.000

12

Bindalseidet pensjonistforening

2.000

13

Toppen forsamlingshus

2.000

14

Bindal bygdetuns venner

2.000

15

Bindal frivilligsentral

2.000

16

Norges Blindeforbund

0

17

Helstad/Bangstad vel

2.000

18

Kjella Husflidslag

2.000

19

Jan Håvard Brevik S/Y Bindalsfjord

2.000

20

Terråk jeger og fiskerforening

 2.000

21

Norges handikaplag avd Bindal

2.000

 

3.  147003 38000 Lag/foreninger kr 85.000

Nr

Søker

2014

1

Kjella IL

10.000

2

Kula IL

16.000

3

Terråk IL

30.000

4

Åbygda IL

8.000

5

Bindal fotball

12.000

6

Indre Bindal skytterlag

5.000

7

Georg Lande

4.000

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner