Forslag til ny forskrift - gebyrer etter lov om havner og farvann for Bindal kommune


Bindal kommunestyre ønsker å innføre gebyr for saksbehandling av saker etter lov om havner og farvann.


Forslag til forskrift legges ut til offentlig ettersyn på Bindal folkebibliotek og på kommunens hjemmeside i perioden 6. februar – 24. mars 2017. Endelig forskrift vil deretter bli fastsatt av Bindal kommunestyre i møte 4. mai 2017.

Innspill og merknader til forslag til ny gebyrforskrift sendes til:
Bindal kommune, 7980 TERRÅK eller e-post: postmottak@bindal.kommune.no innen 24.3.2017.

 

Vedlegg:
Sist oppdatert den 07.feb.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner