Glatte veier fører til at avfall ikke blir hentet


MNA strever med glatte sideveier for tiden


MNA skriver følgende på sin nettside:

Det er mye blanke og glatte veier i distriktet og vi ber om at det strøs slik at det er fremkommelig for våre renovatører som skal hente ditt avfall.

Dersom det ikke er strødd vil man kunne oppleve at avfallet ikke blir hentet. Da vil det bli hentet på neste tømmedag av den fraksjonen, så fremt det er blitt strødd eller at forholdene har endret seg til at det er fremkommelig.


Vi viser til utdrag fra renovasjonsforskriftens § 9:


§ 9 Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard
Med transportvei menes her vei for manuell transport av oppsamlingsenheter. Slike veier skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. Alle dørterskler må utstyres med faste kjøreramper med maksimal helning 1:4.

I perioder med is og snø må privat adkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Avfallsselskapet kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut