Grendemøter om kommuneplanens arealdel


Bindal kommune inviterer til 6 grendemøter i forbindelse med oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel.


Mandag 18. mai kl. 19.00 på Forsamlingshuset Solvang, Holm

Tirsdag 19. mai kl. 10.00 på skolehuset i Gaupen, Harangsfjord

Onsdag 20. mai kl. 19.30 på Åsen ungdomshus, Åbygda

Torsdag 21. mai kl. 19.00 på Bindalseidet skole, Bindalseidet

Onsdag 27. mai kl. 19.00 på Terråk gjestegård, Terråk

Torsdag 28. mai kl. 19.00 på Vonheim ungdomshus, Horsfjord

 

Tema for møtene vil være:

- Orientering om planprosessen for revisjon av kommuneplanens arealdel med vekt på framdriftsplan, opplegg for medvirkning og hvordan innspill til planarbeidet vil bli behandlet

- Presentasjon av utkast til plankart for Kystplan Helgeland

 

Det vil bli laget oppsummering fra hvert av møtene, som blir tatt med i det videre planarbeidet.

 

Enkel servering.
Sist oppdatert den 12.mai.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner