Handlingsprogram for kollektivtransport


Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna. Høringsfrist 30. april 2015.


Vi ønsker innspill om kollektivtransport

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna. Høringsfrist 30. april 2015.

Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal, Bindal og Høylandet (RIPYN) har i samarbeid med Namdalshagen utarbeidet et forslag til Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna. Handlingsprogrammet skal primært beskrive ønsket kvalitet og tjenestenivå for kollektivtransport. Programmet skal være styringsdokument for fylkeskommune, kommuner, transportører og andre aktuelle aktører. Dette skal bidra til å utvikle kollektivtransporten i regionen til å gi et helhetlig og fremtidsrettet tilbud som dekker de transportbehov beboere og reisende i regionen måtte ha.

Vi inviterer med dette alle interesserte parter til å gi innspill til handlingsprogrammet. Vi oppfordrer ikke minst lag og foreninger rundt om i lokalmiljøene i kommunene til å lese og komme med innspill til handlingsprogrammet. Bedrifter oppfordres også til å gi innspill om hvordan dette handlingsprogrammet vil påvirke forutsetningene for deres ansatte og kunder. RIPYN ber om uttalelser knyttet til alle deler av forslaget til handlingsprogram, og ber særlig om tilbakemeldinger på om det er de viktigste regionale transportbehov som er ivaretatt i programmet. For å sikre dette ønskes tilbakemeldinger om:

  • Tiltakene i planen vil bidra til å løse utfordringer som du / dere opplever
  • Prioriteringene og tiltakene er de mest relevante for deg / din organisasjon
  • Det er andre utfordringer og problemstillinger som er viktige og bør tas med
  • Høringspartenes interesser er tilstrekkelig ivaretatt i handlingsprogrammet.

 

Fristen for å komme med innspill er satt til 30. april 2015.

Innspill og merknader til forslaget til planprogram merkes med «RIPYN HP kollektiv» og sendes RIPYN på en av følgende to måter:

_____________________________________________________

Med vennlig hilsen

Jostein Brå Vardehaug

Prosjektleder Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal, Bindal og Høylandet (RIPYN)

980 18 251

jostein.vardehaug@naroy.kommune.no
Sist oppdatert den 25.mar.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner