Høring - søknad om arealendring ved lokalitet 33837 Møllebogen i Bindal kommune - søker: Bindalslaks AS


Bindalslaks AS søker om endring av anlegget og flåtens plassering ved lokaliteten Møllebogen i Bindal kommune. Det søkes om en plassering litt mer mot nordvest (ca 150m) i forhold til dagens tillatelse. Høringsfrist: 13. juli 2015.


I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad om akvakultur Bindal kommune
Søker: Bindalslaks AS 960 672 461
Søknaden gjelder: Arealendring
Omsøkt størrelse: Ingen endring
Lokalitet: Møllebogen
Koordinater: N 65º03,914 Ø 12º05,250`
Kontaktadresse: postmottak@bindal.kommune.no, eller Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk

Anlegget med fortøyninger ligger i et område avsatt som flerbruksområde (FFFNA) i Bindal kommune sin arealplan.

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Bindal folkebibliotek.

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 13. juli 2015.

Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune

Vedlegg:

1. Søknad fra Bindalslaks om endring av anleggsplassering
2. Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg

3. 47-3-14S Møllebogen - dimensjoneringsstrøm
4. 47-3-14S Møllebogen - overflatestrøm
5. Mølllebogen - strøm - del 1
6. Møllebogen - strøm - del 2
7. Kvittering betalt gebyr
8. Kart 1-10.000
9. Kart 1-5.000
10. Kart 1-50.000
11. Kart med posisjoner
12. Plankart
13. Beredskapsplan rømming
14. Beredskapsplan sykdom og massedød
15. Beredskapsplan teknisk svikt, lukket anlegg
16. Varslingsliste beredskap, rømming, sykdom og massedød
17. Samtykkeerklæring
18. Håndbok Møllebogen
19. E-postmelding

 Sist oppdatert den 12.jun.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner