Høring - søknad om endring av innehaver og art ved akvakulturlokaliteten Båsen


Bindalslaks AS søker om å overta akvakulturlokaliteten Båsen fra Norway Cod AS. Søknaden gjelder også endring av art ved lokalitet 10862 Båsen fra 2860 tonn torsk til laks, ørret og regnbueørret. Høringsfrist: 28. november 2014.


Høringsbrev

Vedlegg
Sist oppdatert den 10.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner