Høring - søknad om etablering av ny akvakulturlokalitet for oppdrett av laks ved Oksbåsen nordøst for Reppaholet i Tosenfjorden


Bindalslaks AS søker om ny lokalitet Oksbåsen til et anlegg for 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret i Bindal kommune. Høringsfrist: 18. september 2016


Kartreferanse:N 65° 11,463, Ø 12° 40,338

Kontaktperson SinkabergHansen AS: Irene Riise, mobilnr: 48 15 42 32, eller epost: irene@sinkaberg-hansen.no

Kontaktperson Bindal kommune: Marit Røstad, tlf: 900 83 939, eller epost: marit.rostad@bindal.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Bindal folkebibliotek, 7980 Terråk

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 18. september 2016.

Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune

Vedlegg:

1. Søknad om ny lokalitet Oksbåsen

2. Behov for søknaden

3. Oksbåsen - supplerende informasjon til søknad

4. Kvittering betalt gebyr

5. 109-7-16S Oksbåsen 

6. 113-7-16N Oksbåsen vedlegg til 109-7-16S

7. Kart 1:10.000

8. Kart 1: 5.000

9. Kart 1: 50.000

10. Kart med posisjoner

11. Skisse hele anlegget

12. Skisse med fortøyninger

13. Beredskapsplan - rømming

14. Beredskapsplan - sykdom og massedød

15. Innholdsfortegnelse kvalitetshåndbok matfisk

16. Varslingsliste beredskap, rømming, sykdom og massedød

17. 100-6-16B Oksbåsen 

18. Bindal kommune - arealplan
Sist oppdatert den 18.aug.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner