HØRING - Søknad om ny lokalitet for oppdrett av rognkjeks på Brukstomta, Bindal kommune


Helgeland Lumpsucker AS søker om ny lokalitet Brukstomta til et landbasert anlegg med 3.000.000 stk rognkjeks på Brukstomta Næringspark i Bindal kommune. Høringsfrist: 27. juli 2017.


I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn i 1 måned:

Søknaden gjelder: Ny lokalitet for akvakultur av Rognkjeks på Brukstomta i Bindal kommune

Kommune: Bindal

Søker: Helgeland Lumpsucker AS

Org.nr: 918 710 450

Omsøkt størrelse: 3 millioner stk pr år

Lokalitet: Brukstomta

Koordinater: N 65º08,880` Ø 12º37,110`

Kontaktadresse: postmottak@bindal.kommune.no

Kontaktperson: Thomas Williksen, tlf: 415 54 432

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Bindal folkebiliotek, Bindal rådhus. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes innen 27. juli 2017 til

Bindal kommune
Oldervikveien 5
7980 TERRÅK 

eller på epost til: postmottak@bindal.kommune.no

 

Dokumenter i saken:

  1. Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune
  2. Konsesjonssøknad fra Helgeland Lumpsucker AS
  3. Rapport: Strømmålinger
  4. Rapport: B-undersøkelser

       Rapport: Havbunnskartlegging ved Terråk, Bindal, februar 2017, der en feil er rettet opp, pr 3. juli 2017
Sist oppdatert den 22.jun.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner