Høring: forslag til reguleringsplan for Kalvik kai, Bindalseidet


I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Kalvik kai i Bindal kommune ut til offentlig ettersyn, i det vi viser til vedtak den 7.2.2014 i formannskapet, sak 9/14. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av ferge- og hurtigbåtkai. Frist 11. april for merknader og uttalelser.


OFFENTLIG ETTERSYN - Forslag til reguleringsplan for Kalvik kai, Bindalseidet.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Kalvik kai i Bindal kommune ut til offentlig ettersyn, i det vi viser til vedtak den 7.2.2014 i formannskapet, sak 9/14. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av ferge- og hurtigbåtkai. Dokumentene blir også lagt ut til gjennomsyn på Bindal folkebibliotek.

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Særutskrift av sak 9/14 Bindal formannskap

Reguleringsbestemmelser

Kart

Vi ber om at eventuelle merknader/uttalelser er Bindal kommune i hende innen 11. april 2014


Marit Røstad
avdelingsingeniør

BINDAL KOMMUNE
 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner