Høring om bredbånd


Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Bindal kommune


Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Bindal kommune

Bindal kommune skal søke om tilskudd for utbygging av bredbånd.
For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ut til høring. Kommunen ønsker derfor innspill/høringsuttalelser til planene. I dag mangler store deler av Bindal et tilbud om høyhastighets bredbånd og det er ikke forretningsmessig lønnsomt for aktører å bygge ut slik infrastruktur.  Med et slikt tilskudd til utbygging vil kommunen ha muligheter for å tilrettelegge for videre utbygging.                                                        

Om bredbåndsstøtteordningen
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildelning av støtte til utbygging av bredbånd. Stønadsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til husstander som mangler dette i dag. 

Organisering av ordningen
Nordland fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Kriterier
Kriteriene som evalueres ved tildelning er:
1.    Antall nye husstander som får bredbåndstilbud
2.    Kostnadseffektivitet
3.    Lokal medfinansiering
4.    Plan for bærekraftig drift
5.    Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6.    Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

Høring
Bindal kommune iverksetter dermed høring på videre utbygging av bredbånd. Høringen gjelder de områder som i dag ikke har et høyhastighets bredbåndstilbud:

Terråk
Helstad
Åbygda
Årsandøy
Harangsfjord
Bindalseidet
Røytvoll
Skjelsviksjøen
Sørhorsfjord
Nordhorsfjord

Målsettingen med den videre utbyggingen er å kunne gi samtlige innbyggere i Bindal kommune tilbud om høyhastighets bredbånd (min 30 Mbit/s)

Kontaktinformasjon
Innspill til høringen sendes per brev til:

Bindal kommune
Bindal rådhus
7980 Terråk

Eller per epost til:
postmottak@bindal.kommune.no 

Kontaktperson er IT-konsulent Øystein Vikestad Trøan
Høringsfrist er 14. mai 2015 

 
Sist oppdatert den 14.apr.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner