Høring: Reguleringsplan for Terråk sentrum


2. gangs høring - reguleringsplan for Terråk sentrum i Bindal kommune legges ut på høring. Frist er 13. november 2013.


2. gangs høring - reguleringsplan for Terråk sentrum i Bindal kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges med dette forslag til endring av reguleringsplan for ”Terråk sentrum” ut til offentlig ettersyn, i det vi viser til vedtak den 4.9.2013 i formannskapet, sak 49/13.

 

1

Planbeskrivelse

2

ROS-analyse

3

Reguleringsbestemmelser

4

Kart

5

Planskisse

Vi ber om at eventuelle merknader/uttalelser er Bindal kommune i hende innen:

13. november 2013

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner