Husk folkemøtet på Terråk samfunnshus tirsdag 4. juni kl 19.00!


På Bindalseidet i forrige uke møtte mange opp, til tross for det flotte været, for å gi innspill til Bindals planer fremover! Innspillene gis ved gruppearbeider og noe i plenum. Innledning ved ordfører og rådmann. 8. klasse ved Terråk skole står for kaffesalg og noe å bite i.


 

 

Bindal – med vind i seglan!
Bindal kommune skal utarbeide kommuneplanens samfunnsdel for 2013-2024.

Det inviteres herved til folkemøter på Bindalseidet og Terråk.

Bindal skal for første gang vedta kommuneplanens samfunnsdel.
Planen skal ta stilling til:

  • langsiktige utfordringer
  • mål og strategier for kommunen

Samfunnsdelen skal legge grunnlaget for planer og virksomheter i Bindal, og gir føringer for revidering av arealdelen.

Bred medvirkning fra Bindals innbyggere og andre interessenter må til for å sikre en ønsket utvikling av Bindalssamfunnet. Medvirkning sikres gjennom folkemøter hvor det åpnes for samtaler rundt aktuelle tema og mulighet for påvirkning i utviklingsarbeidet.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner