Informasjon om miljøtilskudd i jordbruket – søknadsomgangen 2015


Alle jordbruksforetak som kan motta produksjonstilskudd i jordbruket, og som fyller vilkårene for miljøtilskudd, kan søke om miljøtilskudd. Godkjente beitelag kan også søke om miljøtilskudd til drift av laget. Søknadsfristen er 20. august for foretakene, og 1. november for beitelagene.


Søknadsomgangen 2015 åpnet lørdag 1. august. Foretakene og beitelagene oppfordres til å søke elektronisk via Altinn. Søknad kan alternativt sendes på papir.

Det er kommunene som er myndighet som fatter vedtak for begge ordninger. Ta kontakt med kommunen om det er noe du lurer på.

Kontaktpersoner:

Else Restad, tlf: 75 03 25 57, epost: else.restad@bindal.kommune.no

Marit Røstad, tlf: 75 03 25 54, epost: marit.rostad@bindal.kommune.no

Relaterte dokumenter

Veileder Miljøtilskudd

Tips og råd om søknad via Altinn

Kort oversikt over tilskuddsordninger

Lokalt verdifulle kulturlandskap

Tiltaksstrategier kulturlandskap og miljø for Bindal 2014-2017

Regionalt miljøprogram 2013-2016

Søknadsskjema papir 2015

Relaterte lenker

Søknad leveres elektronisk via Altinn

Forskrift om miljøtilskudd i jordbruket i Nordland

Les om regionale miljøtilskudd hos Landbruksdirektoratet

Informasjon om produksjonstilskudd hos Landbruksdirektoratet
Sist oppdatert den 04.aug.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner